CZAS I KOSZT DOSTAWY

  • Produkty oraz Wyroby mogą być dostarczane do Klientów lub mogą być odbierane w Pracowni bądź na Targach, każdorazowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sklepu lub zgodnie z wyraźnymi ustaleniami Stron (dokonanymi w formie dokumentowej).

  • Dostawy są dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy jest pokrywany przez Klienta. Informacje o dostawie są podawane w trakcie składania Zamówienia lub też są precyzowane w Potwierdzeniu.

  • Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty i miejsca odbioru. Pracownia Diuczko nie jest otwarta w stałych godzinach, a dodatkowo ewentualne Produkty lub Wyroby, które mają być odebrane, nie są przechowywane w Pracowni w inne dni niż na czas odbioru.

  • Dostawa dokonywane poza terenem Polski są dopuszczalne tylko jeśli Sklep przewiduje w danym przypadku taką możliwość, jak również wówczas gdy na taką dostawę wyrazi zgodę Diuczko w ramach indywidualnej korespondencji. Diuczko z założenia nie dostarcza poza teren Unii Europejskiej. Prosimy jednak o kontakt.

  • Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy istnieją ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę). W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zabezpieczyć dowody, w tym nagrać film obrazujący uszkodzenie przesyłki i otwarcie opakowania, w celu weryfikacji braku wad w dostawie.

  • Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest dodatkowo uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Diuczko o tym fakcie.

  • Czas realizacji Zamówienia jest określany na stronach Produktów, a w razie jego braku jest on precyzowany w Potwierdzeniu. W razie braku wskazania czasu realizacji Zamówienia w Potwierdzeniu jest on odpowiedni do charakteru Zamówienia, nie krótszy jednak niż 10 dni roboczych.

  • Czas realizacji Zamówienia wskazany przy Wyrobach jest jedynie prognozowanym i przybliżonym czasem realizacji – na jego faktyczną długość mogą mieć wpływ zewnętrzne czynniki jak i współdziałanie Klienta. W przypadku Zamówień Wyrobów lub Usług (w tym Personalizacji Produktów), czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie, a jego propozycja jest wskazywana w Potwierdzeniu lub w innym komunikacie Diuczko.

  • Diuczko realizuje Zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

  • W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zamówiony Produkt nie jest aktualnie dostępny w Sklepie, jak również w razie wystąpienia okoliczności, które trudno było przewidzieć wcześniej, dopuszczalny jest dłuższy termin realizacji Zamówienia, o którym Diuczko poinformuje Klienta w Potwierdzeniu lub innej komunikacji ze strony Diuczko. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania Zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania stosownej informacji od Diuczko, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Diuczko.