POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych Klientów i  Użytkowników jest Diuczko.

 • Dane niezbędne do zawarcia i poprawnego wykonywania umowy łączącej Diuczko z Klientem obejmują m.in.: dane kontaktowe, adresy fizyczne (w celu dostawy) oraz elektroniczne, numery telefonów,

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.- „RODO”), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania wiążącej Klienta z Diuczko umowy, w tym do organizacji dostaw Produktów i Wyrobów, świadczenia Usług, ewentualnego dochodzenia roszczeń itd.

 • Dodatkowo przekazane Diuczko dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, np. obowiązków księgowo-rachunkowych, obowiązków kontrolnych czy obowiązków archiwizacyjnych itp.

 • W ramach wykonania umowy wiążącej Diuczko z Klientem umowy może pojawić się konieczność przekazania części danych osobowych na rzecz podmiotów niezależnych od Diuczko, takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także podmioty świadczące na rzecz Diuczko usługi, w tym informatyczne doradztwa prawnego, księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę – zwane dalej Zaufanymi Dostawcami. Niektórzy Zaufani Dostawcy – jak np. Google LLC i Google Poland sp. z o.o., Apple Inc, Microsoft Corporation, Facebook Inc, Instagram Inc, -przekazują część danych do krajów poza EOG, w tym mogą przechowywać zaszyfrowane dane na serwerach w USA lub UK.

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy wiążącej Diuczko z Klientem, jak również przez późniejszy okres niezbędny do realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, podatkowych, a zatem prawdopodobnie przez okres minimum 7 lat (6 letni okres przedawnienia wraz z rokiem na czas ewentualnych doręczeń pism).

 • Osoba, której dane są przetwarzane (zasadniczo będzie to jedynie Klient) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, gdzie część z tych praw może być czasowo ograniczona wymogami prawa.

 • Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy.

 • Szczegółowe regulacje dotyczące danych osobowych, w tym m.in. analizy ryzyka czy rejestry incydentów znajdują się w wewnątrzzakładowej dokumentacji Diuczko.

 • Podanie przez Klienta powyżej opisanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania umowy kupna, o dzieło lub o świadczenie usług.

 • W razie gdyby Klient przekazywał Diuczko dane osobowe innych osób, w tym np. odbiorców Produktów lub Wyrobów (“osób obdarowanych”), wówczas oświadcza on, że jest uprawniony do przekazania tych danych, a także zobowiązuje się, że uprzednio przekaże w imieniu Diuczko powyższe informacje o przetwarzaniu osobie, której dane przekazał.

 • Strona,w celu należytego działania, korzysta z plików cookies (ciasteczek). Pliki te zapisują informacje o aktywności osoby korzystającej ze Strony, jej wyborach, koszyku wybranych Produktów, Wyrobów i Usług, a dodatkowo, jeśli Sklep na to aktualnie zezwala, również o historii zakupów i statusie zamówienia. Klient i użytkownik strony mogą wyłączyć korzystanie z plików cookies, co będzie jednak miał wpływ na poprawne korzystanie ze Sklepu. Strona może też zapisywać anonimowe statystyki ,dotyczące ogólnego zachowania klientów.

 • Klient może wyrazić dodatkową zgodę na korzystanie z jego danych (w tym imion, nazwisk, adresów fizycznych oraz elektronicznych, historii zamówień, preferencji handlowych czy estetycznych) przez Diuczko w celach marketingowych Diuczko. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Wyrażenie, jak i ewentualne cofnięcie tej zgody, nie ma wpływu na uprawnienie Klienta do korzystania ze Strony, jak i na inne jego prawa. Stosowny formularz, w celu wyrażenia tej dodatkowej zgody może być dostępny na Stronie internetowej, w tym w ramach opcji zapisania się na newsletter.