Mało znaczący i niezbyt atrakcyjny sam w sobie liść po zwielokrotnieniu przeistacza się w pełną blasku biżuterię. Kolekcja bazuje na zasadzie multiplikacji modułu. Dzięki zestawieniu tego samego elementu w różnych kompozycjach możemy uzyskać bardzo zróżnicowane kształty.